logo_transparent

Proiect

Entitățile locale sunt administrațiile cele mai apropiate de cetățeni și mulți cetățeni participă la activitățile de agrement pe care aceste entități le oferă vecinilor lor. Această apropiere de cetățean și acest punct de întâlnire care are loc între vecini face ca entitățile locale să fie un spațiu foarte important pentru a forma persoane de vârste și origini foarte diferite prin intermediul activităților de agrement în ceea ce privește respectarea diferitelor valori culturale, promovarea incluziunii sociale și crearea unor medii de învățare reciprocă. Prin intermediul entităților locale, Living the 20's își propune să creeze sinergii de învățare între persoanele în vârstă și cele foarte tinere din cadrul municipalităților lor.

Urmând firul narativ al unui personaj fictiv din vor fi create ateliere orășenești, multiculturale și intergeneraționale în pe care atât tinerii, cât și bătrânii le pot prețui și arăta experiențele reziliența, consolidarea multiculturalismului și promovarea respectului reciproc. Și făcând-o prin acest instrument este un plus, deoarece, în plus față de aducerea istoria din apropiere a orașului și virajele sale lingvistice, promovând integrarea tuturor oamenilor în ea, permite cunoașterea condițiilor care a avut loc în anii 1920 și care rândul său, pentru a da zilele noastre: criza economică, șomaj ridicat, condiții precare de muncă, inegalități în creștere; niveluri ridicate de nemulțumire. La aceasta se adaugă ascensiunea extremei dreptul în Europa și sentimentul antieuropean în rândul populației.

Acest lucru face posibilă stabilirea unor paralele între anii '20 ai secolului trecut și cel actual, așa cum realizează acest proiect, permițând cunoașterea condițiilor în care s-au născut totalitarismele în Europa și a consecințelor acestora și punând la dispoziția participanților instrumente care să permită detectarea atitudinilor totalitare și antidemocratice, precum și cele care să le permită rezolvarea pașnică a conflictelor prin valori democratice și respect reciproc. Clara este protagonista unui "roman cibernetic istoric" care poate fi ascultat, poate fi citit, sau ambele în același timp. Este istoric pentru că pentru elaborarea sa a fost consultată zi de zi helioteca și au fost încorporate în poveste știri sau orice alte informații care ar putea ilustra cumva contextul socio-politic și economic al epocii în care se desfășoară povestea. Construcția personajelor este realizată pornind de la persoane reale care au trăit în Purchena în acel deceniu și ulterior.

Pentru a atinge aceste obiective vom dezvolta, în colaborare cu toți partenerii, o serie de ateliere de lucru în care se dezvoltă capacitățile.
- Manualul metodologic al romanului cibernetic
- Atelierul este intergenerațional
- de limbi străine
- experiențe
- social media
Aceste experiențe pot fi schimbate între persoane din diferite țări europene