logo_transparent

Projekt

A helyi szervezetek a polgárokhoz legközelebb álló közigazgatási szervek, amelyek rendezvényein sok polgár részt vesz. Ez a polgárközelség és a szomszédok közötti találkozási pont a helyi egységeket nagyon fontos helyszínné teszi a különböző korú és származású emberek szabadidőn keresztül történő képzésében, a különböző kulturális értékek tiszteletben tartásában, a társadalmi befogadás előmozdításában és a kölcsönös tanulási környezet kialakításában. A helyi szervezetek révén a Living the 20’s projekt célja, hogy tanulási szinergiákat hozzon létre az idősek és a nagyon fiatalok között a településeken belül.

A város egy fiktív szereplőjének narratív szálát követve olyan multikulturális és generációk között átívelő műhelymunkák lesznek megszervezve, amelyeken fiatalok és idősek egyaránt meg tudják mutatni és értékelni az alkalmazkodási képességgel kapcsolatos tapasztalataikat, előmozdítják a multikulturalizmust és ösztönzik a kölcsönös tiszteletet. Ezek a workshop-ok betekintést nyújtanak az 1920-as években fennálló, és ma is jelen lévő állapotokba: gazdasági válság, magas munkanélküliség, bizonytalan munkakörülmények, növekvő egyenlőtlenség, nagyfokú elégedetlenség. Ehhez tartozik még a szélsőjobboldal felemelkedése és a lakosság Európa-ellenes hangulata.

Ez lehetővé teszi, hogy a projekt előrehaladtával párhuzamot vonjunk a múlt század húszas évei és a jelenlegi század között. Megismerhetővé válnak azok a körülmények, amelyek hatására Európában megszületett a totalitarizmus, valamint annak következményei. A projekt keretében megszervezett workshop-ok résztvevői felderíthetik a totalitárius és antidemokratikus attitűdöket, valamint azokat, amelyek lehetővé teszik a konfliktusok békés megoldását a demokratikus értékek és kölcsönös tisztelet révén. Clara egy történelmi kiberregény főszereplője, amelyet lehet hallgatni, olvasni, vagy mindkettőt egyszerre. Történelmi, mert kidolgozásához nap mint nap az újságkönyvtárat tanulmányozták, és a történetbe beépítették a híreket, illetve minden olyan információt, amely valamilyen módon illusztrálhatta annak a kornak a társadalmi-politikai és gazdasági kontextusát, amelyben a történet játszódik. A szereplők felépítése olyan valós személyeken alapul, akik abban az évtizedben és később Purchenában éltek.

E célok elérése érdekében a partnerekkel együttműködve egy műhelymunkákból álló sorozatot dolgozunk ki, amelynek során a kapacitásokat fejlesztjük.
• Cybernovel módszertani kézikönyv
• Generációk közötti műhelymunkák:
- nyelvek,
- tapasztalatok,
- közösségi média.
Ezek a tapasztalatok felcserélhetőek különböző európai országok lakói között.